Lunch Menu

Sort by:
Filter
Fast order

Chicken breast, mixed greens, bacon, dried tomatoes

Fast order

Խոզի միս՝ Բարբիքյու սոուսովՉեդր պանրովկարմիր կաղամբովֆրիովթարմ թխված հացի մեջ

0 amd
2400 amd
Fast order

Տավարի մսով հյութալի բուրգերթթու վարունգհազարհալեցված Մոցառելա պանիրմանանեխ և ֆրի

Fast order

Տեմպուրա հավի կրծքամիս, կանաչ ոլոռի և կարտոֆիլի խյուս, սունկ, միկրոկանաչի, դդմիկ, չերրի լոլիկ և թեթև աղցան

0 amd
1800 amd
Fast order
0 amd
1900 amd
Fast order
0 amd
1600 amd
Fast order
0 amd
1800 amd
Fast order
Fast order
Fast order
0 amd
900 amd
Fast order
Fast order
0 amd
2100 amd
Fast order
0 amd
1900 amd
Fast order
0 amd
1600 amd
Fast order
Fast order
Fast order
Fast order
Fast order
Fast order
<h3>Best Italian pizza in the city</h3>
<p>We use a special mix of Italian flours, which gives a unique taste to our pizza.  Our pizzas are made in  Moretti oven, which is one of the best in the world.
 </p>

Best Italian pizza in the city

We use a special mix of Italian flours, which gives a unique taste to our pizza.  Our pizzas are made in  Moretti oven, which is one of the best in the world.

<h3> Combo  breakfast offers </h3>
<p>We offer a wide range of breakfast combo options, locally baked hot croissants և aromatic coffee, English breakfast, New York Benedict. Ask for our breakfast bonus cards from our staff.
 </p>

 Combo  breakfast offers

We offer a wide range of breakfast combo options, locally baked hot croissants և aromatic coffee, English breakfast, New York Benedict. Ask for our breakfast bonus cards from our staff.

<h3> Only natural quality raw materials</h3>
<p>We import most of our raw materials from the best Italian producers, combining them with Armenian suntouched vegetables.
 </p>

Only natural quality raw materials

We import most of our raw materials from the best Italian producers, combining them with Armenian suntouched vegetables.

<h3>Tasty Italian food</h3>
<p>In addition to a wide range of pizza, we offer dishes full of secrets of Italian cuisine. We look forward to hearing your feedback.
 </p>

Tasty Italian food

In addition to a wide range of pizza, we offer dishes full of secrets of Italian cuisine. We look forward to hearing your feedback.